Ons doel: alle kerkliederen vindbaar

Kerkliedwiki.nl

Onze gratis toegankelijke online vraagbaak over kerkliederen trekt circa 50.000 bezoekers per maand. Kerkliedwiki ontsluit alle liedbundels in het Nederlandse taalgebied en biedt per lied onder meer informatie over dichter, componist, verwijzing naar bijbelteksten, liturgisch gebruik, kerkelijk jaar, thema’s. Soms zijn teksten beschikbaar en in veel gevallen luistervoorbeelden. Voor musici zijn er verwijzingen naar begeleidingen en koorzettingen.

Kennismaken?

De eerstvolgende
Kerkliedwiki Schrijfdag is op:

30 november 2019 in Amersfoort.

Welkom in de Amersfoortse Zwaan

Actueel

Kerkliedwiki Schrijfdagen

Welkom! Tijdens een schrijfdag ontmoet je andere werkers aan de Kerkliedwiki.
De volgende Kerkliedwiki Schrijfdag is op 30 november 2019 in Amersfoort.

Online naslagwerk voor iedereen

Kerkliedwiki is een gratis online naslagwerk met informatie over alle kerkliederen uit liedbundels die worden gebruikt in Nederland en Vlaanderen (op dit moment zijn er ruim 4.500 liederen ingevoerd). Voor elk lied is er een pagina met daarop de basisinformatie (o.a. dichter, componist(en), herkomst en ontstaansperiode, metrum, melodie(ën), liedvorm, doelgroep, verwantschap met bijbelteksten, moment in het kerkelijk jaar, moment in de viering, thema, en uiteraard de bundels waarin het lied voorkomt met het liednummer). Wanneer dat auteursrechtelijk mogelijk is, wordt ook de volledige tekst en bladmuziek van het lied opgenomen op deze pagina. Verder is er nuttige en leuke informatie te vinden, zoals over het ontstaan en de betekenis van een lied, een goed luistervoorbeeld, en soms informatie over bepaalde culturele aspecten (bijv. als het lied een speciale bewerking kent, of een rol speelt in een bepaalde film).

Wat zit er in de Kerkliedwiki? Een paar cijfers:

Hoe kun je zoeken in de Kerkliedwiki? Een paar voorbeelden:

LIEDBUNDELS

LIEDBUNDELS

Alle liedbundels in het Nederlandse taalgebied zijn opgenomen met een beschrijving en de inhoudsopgave van alle liederen.

BIJBELTEKST

BIJBELTEKST

Zoek liederen passend bij bepaalde bijbelteksten.

PERSONEN

PERSONEN

Zoek liederen via de naam van maker, zoals de dichter of de componist.

THEMA'S

THEMA'S

Zoek naar liederen op basis van thema’s of onderwerpen.

LITURGIE

LITURGIE

Zoek liederen passend bij een bepaald aspect of moment in de liturgie van de eredienst.

MUZIEK

MUZIEK

Zoek naar begeleidingen en koorzettingen bij melodieën van kerkliederen.

In het tijdschrift Handelingen vind je een uitgebreide beschrijving van de zoekmogelijkheden in Kerkliedwiki. Het artikel (2017, nummer 4) kun je ook online lezen.

Vind het geschikte lied!

Lydia Vroegindeweij

Gericht zoeken met behulp van Kerkliedwiki.nl

Anno 2017 is het kerkliedrepertoire explosief gegroeid. Voor elk aspect van vieren en geloven moet wel een mooi lied op maat te vinden zijn, maar hoe vind je je weg in de twaalf gangbare verzamelbundels en zo’n tachtig kleinere bundels? En waar vind je informatie over de herkomst van liederen en meer over bewerkingen en koorzettingen? De Kerkliedwiki helpt.

handelingen2017-4_omslag-2
0