Nieuwe Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’

 In Educatie, Ontdek kerkmuziek

In september gaat in Amersfoort de Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’ van start. Deze praktische cursus helpt kerkmuzikanten om te gaan met de steeds diverser wordende muziek in erediensten.

Tien cursusdagen
Gedurende het jaar zijn er tien cursusdagen, waarop cursisten op hun eigen niveau aan de slag gaan met diverse muziekstijlen, onder begeleiding van organist en cantor Harry van Wijk.
De cursus is bestemd voor organisten en ook voor pianisten, die regelmatig een eredienst begeleiden. “De afgelopen jaren is het landschap van de kerkmuziek steeds gevarieerder geworden. In veel kerken heeft naast het orgel ook de piano zijn intrede gedaan. Psalmen en traditionele kerkliederen worden steeds meer gecombineerd met moderne opwekkingsmuziek. De Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’ speelt in op deze diversiteit,” aldus Van Wijk.
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn het spelen van voorspelen, begeleidingen en liedvariaties van liederen in diverse stijlen. Ook komt de opbouw van de liturgie aan bod, en de rol van organisten en pianisten daarin. Er zijn drie gezamenlijke cursusdata, daarna gaan de cursisten verder in kleinere groepjes, en is er meer aandacht voor de verschillende niveaus. Zo kunnen cursisten kiezen voor het werken met uitgeschreven muziek, of voor improviseren met akkoordenschema’s en zelf geharmoniseerde muziek.

Over Harry Van Wijk
De Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’ wordt gegeven door Harry van Wijk. Van Wijk heeft jarenlang ervaring als organist en cantor in de Gereformeerde Kerk ‘De Kandelaar’ in Amersfoort. Hij gaf eerder cursussen aan organisten in Nederland en Suriname. Omdat er in Nederland nog weinig vergelijkbare cursussen bestaan ontwikkelde hij de Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’.

Kijk voor mHarry van Wijkeer informatie over de Praktijkcursus ‘Muziek in de Kerk’ op www.harryvanwijk.nl

Recommended Posts
0