Jubileum met Inspiratiedag en meer

Orgelkids 2009 – 2019

Het jubileum werd gevierd met een Inspiratiedag op 4 juli 2019 in Amersfoort. Organisatie: Orgelkids, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Klinkend Erfgoed Nederland.

SKEN LOGO def

Het jaar 2019 was het jubileumjaar van Orgelkids. Tien jaar eerder was het begonnen als een website met verzamelde tips en suggesties voor educatieve orgelprojecten. Ingrediënten en smaakmakers voor wie zelf een project wil organiseren om kinderen kennis te laten maken met het pijporgel. Maar het groeide uit tot een geweldig project met internationale navolging. En dus was het tijd om daar eens feestelijk bij stil te staan.

Het 10-jarig bestaan vormde een fijne aanleiding om de verzamelde ervaring en kennis te delen met iedereen die zich wil inspannen om kinderen kennis te laten maken met de ‘koning van de instrumenten’. We vierden dat jubileum op 4 juli 2019 met:

  1. een inspiratiedag in Amersfoort voor iedereen, die op zoek was naar praktische tips voor het opzetten en uitvoeren van een educatief project rond het orgel;
  2. de publicatie van een bronnenboek met didactische activiteiten: ‘Orgel in de klas, leerdoelen en lesactiviteiten rond muziek-, techniek- en erfgoededucatie’;
  3. een compositiewedstrijd rond muziek voor het Doe-orgel.

Over de Inspiratiedag op 4 juli schreef Joost van Beek een uitgebreid verslag in het tijdschrift De Orgelvriend (sept 2019). Lees dit volledige artikel via de knop hieronder. Ook in andere orgeltijdschriften in binnen- en buitenland was er aandacht voor het jubileum. De website van Orgelkids bevat een uitgebreider overzicht van de artikelen.

Composities

In totaal werden er maar liefst 48 composities ingestuurd uit 18 landen! De muziek van de 9 prijswinnaars is gebundeld en ook de mooiste overige composities zijn beschikbaar gemaakt voor iedereen op de website van Orgelkids.

Orgelkoekjes

Voor de inspiratiedag ontwikkelden we een speciale koekjessteker van het Doe-orgel. Dit vormpje is ook te koop.

Boek

Het boek Orgel in de klas bevat suggesties voor activiteiten geschikt voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De activiteiten zijn beschreven per thema en per leeftijdsgroep. Ook zijn er complete lessen en projecten opgenomen.

0