Kerkliedwiki Schrijfdag 30 januari

 In Kerkliedwiki

Ook in het nieuwe seizoen vinden er weer Kerkliedwiki Schrijfdagen plaats. De eerstvolgende is op 30 januari 2016 in Amersfoort. (Past dat je niet, noteer dan alvast 11 juni 2016.)

De Kerkliedwiki is een online encyclopedie waarin waardevolle praktische en leuke achtergrondinformatie over kerkliederen wordt opgenomen. Een artikel per lied, met slimme doorverwijzingen, net als in Wikipedia. De website is beschikbaar en de inhoudsopgaven van heel veel liedbundels staan er nu in. Bovendien zijn er uitgewerkte registers op bijbelplaatsen en liturgisch gebruik. De schrijfdagen zijn bedoeld om liefhebbers van het kerklied op weg te helpen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan deze encyclopedie. Er moet natuurlijk gewerkt worden, maar er zal ook veel plezier zijn als er mooie ontdekkingen gedeeld worden.

Deze Kerkliedwiki Schrijfdagen worden opnieuw georganiseerd samen met de Lutherse Kerk in Amersfoort (Langestraat 61). Kennis over de bijbel delen en toegankelijk maken voor iedereen was immers een belangrijke missie van Martin Luther. De Kerkliedwiki past helemaal in die lijn. We kiezen per schrijfdag een thema om aan te werken, meestal passend bij de aansluitende viering of activiteit van de kerk.

Iedereen is welkom! Deze schrijfdag is vooral interessant als je je wilt verdiepen in de achtergrond van enkele kerkliederen, tekstdichters of componisten. Ervaring met schrijven op Wikipedia is niet nodig. Er is begeleiding aanwezig door ervaren medewerkers aan Kerkliedwiki. Deelnemers brengen zelf een laptop mee met wifi-ontvangst. In de kerk is draadloos internet beschikbaar. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Deelname is gratis. Wil je alleen eens komen kijken of een deel van de dag meedoen, dat is ook mogelijk.

Het aantal deelnemers is maximaal 15 en aanmelden vooraf is verplicht via info@kerkmuzieknetwerk.nl.

Programma:

 • 9.30 uur – ontvangst deelnemers, voorbereiden computers en internet
 • 10.00 uur – start en voorstelrondje
 • 10.30 uur – presentatie instructieve voorbeelden, wegwijs in de kerkliedwiki.
 • 11.00 uur – eerste schrijfsessie
 • 12.30 uur – lunch + wandeling met mini-rondleiding langs enkele bijzonderheden van Amersfoort centrum.
 • 14.00 uur – tweede schrijfsessie
 • 15.15 uur – de oogst bewonderen, ervaringen delen, vervolgplannen maken.
 • 15.30 uur – einde schrijfdag

De Kerkliedwiki (www.kerkliedwiki.nl) is een initiatief van de Stichting Kerkmuziek Netwerk en het project wordt geleid door Lydia Vroegindeweij.

Het middaggezelschap.

Uitnodiging aan andere kerken: organiseer ook een schrijfdag.

Maakt dit nieuwsgierig of zou je zo’n schrijfdag ook in jouw kerk willen organiseren, laat het weten. Het is nadrukkelijk onze bedoeling dat deze formule breder opgepakt wordt. Wij gunnen nog veel meer mensen het plezier en de verrijking die je kunt beleven als je meer van een kerklied weet.

 

Lees ook:

Recommended Posts
Showing 2 comments
 • Jan A Jong

  Dame(s) en Heer(en). Bij een afscheidsrede in 1899 van ds Melchers in de hervormde kerk van Zuid-Scharwoude (NH) werden 3 gezangen gezongen: Gez 249:3 (bij aanvang, Gez 254: 3,4,8 (Tusschenzang),Gez 242:4 (Slotzang).
  Mijn vraag is: welke gezangen uit welke bundel waren dat, en kan ik ergens nog de teksten terugvinden?

Leave a Comment

0
Liedboek op schoot