Stichting Kerkmuziek Netwerk houdt geen gegevens bij, anders dan door u verstrekte naam- en adresgegevens bij het doen van een bestelling of bij aanmelding voor de nieuwsbrief. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het geven van informatie of het leveren van bestellingen en voor zover in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Kerkmuzieknetwerk.nl gebruikt alleen functionele cookies om de website gebruiksvriendelijk te laten functioneren.

Privacy-verklaring
Hier vindt u de volledige Privacy-verklaring.

0