Ticket Praktijkmiddag Avondmaalsviering

25,00

Liturgiewerkplaats organiseert een praktische studiemiddag over verschillende aspecten van een Avondmaalsviering. Zoals gebruik van de ruimte, keuze van het tafelgebed, delen van brood en wijn en varianten daarop. Een middag waarin kennis, ervaringen en inspirerende voorbeelden worden onderzocht en gedeeld onder leiding van ds. Diederiek van Loo.

Beschrijving

De praktijk van de Avondmaalsviering

“Wil jij even de tafel dekken?”

Zo gewoon als deze vraag klinkt voor de maaltijd thuis, zo bijzonder is hij voor een viering van het Avondmaal in de kerk. Want hoe moet het dan? Waar moeten de ‘dingen die gereed zijn’ precies staan? Wie doet wat tijdens de viering, en hoe doe je dat precies? En waar moet je lopen of staan als voorganger? Het zou eigenlijk net zo eenvoudig en uitnodigend moeten zijn zoals de Heer het instelde, maar tegelijk is het nu in veel kerken omgeven met richtlijnen en protocollen. Wie als gastvoorganger ergens een avondmaalsviering gaat verzorgen moet niet raar opkijken van vier pagina’s instructies vooraf. En ook veel andere uitvoerenden, zoals de diakenen, voelen stress voor het ernstige moment waarin niets fout mag gaan.

Natuurlijk vraagt een viering van het Avondmaal om zorgvuldigheid. Het is immers een mooi sacrament, waarbij met eerbied een handeling wordt verricht om te gedenken en samen het geloof te vieren. En er valt nogal wat te kiezen om vorm te geven aan het doel: de Heer gedenken in verbondenheid met elkaar. Interessant genoeg om de praktijk daarvan eens te bespreken.

De ruimte waar je viert en de groep waarmee je brood en wijn deelt zijn uiteraard bepalend voor de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. En ook de keuze van een tafelgebed, gesproken of gezongen, moet passen bij de vierende gemeenschap. Maar er zijn nog meer praktische vragen om te doordenken. Over de frequentie van vieren bijvoorbeeld, die blijkt te variëren van wekelijks tot vier keer per jaar. Kan het delen van brood en wijn ook met varianten zoals druivensap, ouwel of glutenvrij brood en hoe organiseer je dat als die naast elkaar gebruikt worden? En hoe betrek je aanwezigen, die niet willen delen in brood en wijn, toch bij dit deel van de viering?

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert de Liturgiewerkplaats een studiemiddag voor voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers) juist over deze praktische kanten van een avondmaalsviering. We delen ervaringen, leermomenten en inspirerende voorbeelden onder leiding van ds. Diederiek van Loo. En natuurlijk zingen we ook verschillende soorten liederen en onderzoeken we hoe die vorm kunnen geven aan de viering.

De gegevens op een rij:

  • Datum: donderdag 8 februari 2024
  • Tijd: 14.00 – 16.30 uur
  • Plaats: Amersfoortse Zwaan, Langestraat 61, Amersfoort
  • Maximaal aantal deelnemers: 25
  • Kosten: € 25,-