Een nieuwe vertaling van Luthers lied

 In Blognieuws, Kerkliedwiki

In 1524 schreef Luther het lied ‘Mit Fried und Freud ich fahr dahin‘. Het was zijn berijming en uitwerking van de Lofzang van Simeon uit het Lucas-evangelie. De oude Nederlandse vertaling van het lied, gemaakt door Pieter Boendermaker in 1954, was nu toch wel erg gedateerd geraakt. Daarom vroegen we dichter/theoloog Sytze de Vries om een nieuwe vertaling van dit Lutherse erfgoed te maken. En dat is gelukt!

Een mooie aanleiding daarvoor vormt hetĀ Kerkliedwiki Festival waarmee op 3 februari 2018 het 5-jarig bestaan van de Kerkliedwiki wordt gevierd. In het Luthers leesrooster hoort dit lied niet alleen bij het laatste getijdengebed van de dag (de completen), maar ook bij het feest ‘Opdracht van de Heer in de tempel’ op 2 februari (Lucas 2:22-32). Een feest waarmee het einde van de kersttijd (precies 40 dagen na kerst) wordt gemarkeerd.

Op 3 februari gaat het lied in de nieuwe vertaling, ‘Zo God wil ga ik vredig heen‘, voor het eerst gezongen worden in de Amersfoortse Zwaan. Cantor/organist Cees-Willem van Vliet maakte een mooie nieuwe koorzetting op de melodie van Luther, die we samen instuderen. Een bijzondere gelegenheid dus om een oud, troostrijk lied onder het stof vandaan te halen en het een nieuw leven te geven. Het lied heeft wel eens de naam gekregen dat het een uitvaartlied is, maar Luther legde er veel meer betekenis in dan de beginregel doet vermoeden. Hij benadrukteĀ juist de troost van het geloof, en wilde dat weer midden in het gewone leven brengen. En zo past het uitstekend in de normale kerkdienst en niet alleen in een uitvaartdienst. Nog steeds een hoogst actueel lied dus.

De Amersfoortse Zwaan en de Kerkliedwiki organiseren dit festival samen en vragen daarmee feestelijk aandacht voor de enorme liederenschat, die Nederland rijk is. Niet alleen als deel van de liturgie in de kerk, maar ook als cultuurgoed van eeuwen, waarmee mensen op allerlei momenten in het leven vorm gaven aan hun zingevingsvraagstukken.

Recommended Posts
0